Спецпредложение!

Арматура АIII 18х11700 А500С ГОСТ Р 52544-06 «Челябинский МК» — 27800 р/тн;

Труба Пр Уг 25х25х1,5х5990 — 39000 р/тн;

Труба Пр Уг 40х20х1,5х5995 — 39800 р/тн;

Труба Пр Уг 40х20х1,8х6000 — 35500 р/тн;

Труба Пр Уг 40х25х1,5х6000 (физ., произ-во март) — 39500 р/тн;

Труба Пр Уг 40х40х2,0х5900 — 39000 р/тн;

Труба Пр Уг 40х40х4,0х6000 — 36300 р/тн;

Труба ПР Уг 80х40х3,0х3000 — 33500 р/тн;

Труба ПР Уг 80х80х3,0-4,0 х 3000  — 34000 р/тн;

Труба ПР Уг 100х50х3,0х3000-6000 — 34000 р/тн;

Труба ПР Уг 100х50х4,0х3000-6000 — 34000 р/тн;

Профиль замкнутый 100х60х3,0х6000-12000 — 33300 р/тн;

Профиль замкнутый 100х60х4,0х12000  — 33300 р/тн;

Профиль замкнутый 100х100х4,0х11990 — 33500 р/тн;

Профиль замкнутый 120х80х3,0х12000 — 33300 р/тн;

Профиль замкнутый 120х80х4,0х12000 — 33300 р/тн;

Профиль замкнутый 120х120х4,0х4000-6000 — 34000 р/тн;

Профиль замкнутый 120х120х5,0х6000 — 34000 р/тн;

Профиль замкнутый 120х120х6,0х6000- 34000 р/тн;

Профиль замкнутый 160х160х4,0х12000 — 38800 р/тн;

Профиль замкнутый 160х160х6,0х12000 — 37800 р/тн;

Профиль замкнутый 200х200х6,0х12000 — 39800 р/тн;

Труба ВГП  20х2,8х9000 — 34200 р/тн;

Труба ВГП 25х2,8х11000 — 36000 р/тн;

Труба ВГП 32х2,8х7500 — 36000 р/тн;

Труба ВГП 40х3,0х10400 — 35000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 76х4,0х7200 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 108х4,0х5000-6000-9000 — 34500 р/тн;

Труба ЭсвПШ 108х4,5х6000 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 114х4,0х11400 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 127х3,5х11990 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 127х3,5х11700 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 127х3,5х11000 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 127х4,0х12000 — 35000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х4,5х6000 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ Ст20 133х4,5х12000 — 34300 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х5,0х10000  — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х5,0х10000 гр. «Д» — 29000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х5,0х12000 ст. 20 — 34500 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х5,0х6000 ст. 20 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 159х3,5х7000 — 34000 р/тн;

Труба ЭсвПШ Ст20 159х3,5х12000 — 35500 р/тн;

Труба ЭсвПШ Ст20 159х4х12000 — 35000 р/тн;

Труба ВГП оц. 15х2,8 — 50900 р/тн;

Профиль замкнутый 120х120х5,0 некондиция — 21800 р/тн;

Труба ВГП 25х3,2 некондиция — 29800 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133х4,5 некондиция — 26000 р/тн;

Труба ЭсвПШ 133-159х 5,0-6,0 некондиция — 22500 р/тн;

Труба оц. некондиция — 16000 р/тн;

Уголок 50х50х5х6000  — 45300 р/тн;

 

 

03.08.2016г